Công cụ làm việc cá nhân


Hoạt động đối ngoại

31-03-2014 Tuyên bố chung nhân chuyến thăm chính thức Haiti của Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng
31-03-2014 Lãnh tụ Cuba Fidel Castro tiếp Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng
31-03-2014 Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng hội đàm với Thủ tướng Haiti
31-03-2014 Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng thăm chính thức Haiti
31-03-2014 Thông cáo báo chí chung Việt Nam – Cu-ba
31-03-2014 Chủ tịch Ủy ban Trung ương mặt trận Tổ quốc Việt Nam Nguyễn Thiện Nhân làm việc tại Singapore
31-03-2014 Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng hội kiến lãnh đạo Quốc hội Haiti
28-03-2014 Điện mừng Toàn quyền Ô-xtrây-li-a nhậm chức
28-03-2014 Điện mừng Đảng Mặt trận Giải phóng Dân tộc Farabundo Marti
28-03-2014 Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng thăm dự án điểm hợp tác trồng lúa Cubancan
28-03-2014 Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng sẽ dự Hội nghị Cấp cao lần thứ hai Ủy hội sông Mê Công quốc tế
28-03-2014 Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng hội kiến với Chủ tịch Quốc hội Cuba
28-03-2014 Chủ tịch Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Nguyễn Thiện Nhân thăm Singapore
28-03-2014 Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Phạm Bình Minh tiếp Đại sứ Mi-an-ma
28-03-2014 Chủ tịch nước Trương Tấn Sang tiếp Bộ trưởng Ngoại giao và Hợp tác Tây Ban Nha
28-03-2014 Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng hội đàm với Chủ tịch Hội đồng Nhà nước và Hội đồng Bộ trưởng Cuba
28-03-2014 Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng thăm Viện Cuba hữu nghị với các dân tộc và Hội hữu nghị Cuba-Việt Nam; thăm Đại sứ quán Việt Nam tại Cuba
28-03-2014 Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Phạm Bình Minh tiếp Đại sứ Xlô-va-kia
27-03-2014 Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng gặp và làm việc với Phó Chủ tịch thứ nhất Hội đồng Nhà nước và Hội đồng Bộ trưởng Cuba
27-03-2014 Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng bắt đầu chuyến thăm Cuba

Copyright by VietNam Ministry of Foreign Affairs